thiềm thừ

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-6052

coc-hoang-long-tt-hl-6052-2

6.052.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 10cm x 10.5cm (cả đế). + Khối lượng:

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-3018

tt-hl-3018-2

3.018.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 9cm x 8.5cm + Khối lượng: 382g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-3918

tt-hl-3918-2

3.918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.8cm x 9cm x 8.7cm + Khối lượng: 496g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-4195

tt-hl-4195-2

4.195.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.2cm x 10.8cm x 9.3cm + Khối lượng: 531g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-6075

tt-hl-6075-2

6.075.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 9cm x 9.8cm + Khối lượng: 769g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-10570

tt-hl-10570-2

10.570.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 7.8cm + Khối lượng: 1388g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-5752

tt-hl-5752-21

5.752.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.7cm x 9cm x 9.3cm + Khối lượng: 728g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-11131

tt-hl-11131-2

11.131.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 11.8cm x 12.1cm + Khối lượng: 1409g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-12071

tt-hl-12071-2

12.071.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 11cm x 7.6cm + Khối lượng: 1528g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-18078

tt-hl-18078-2

18.078.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.2cm x 10cm x 11.5cm + Khối lượng: 2125g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-6253

tt-hl-6253-2

6.253.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 7.8cm x 5.2cm + Khối lượng: 822g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-12925

tt-hl-12925-1

12.925.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.8cm x 9.7cm x 7cm + Khối lượng: 1636g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-16360

tt-hl-16360-2

16.360.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 9.8cm x 9cm + Khối lượng: 2071g +

Thiềm thừ đá ngọc Hoàng Long phong thủy Tân Cương TT-HL-14868

tt-hl-14868-2

14.868.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 9.5cm x 11.5cm + Khối lượng: 1882g +

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat