Thiềm Thừ Phong Thủy

Cóc 3 chân đế xoay bột đá mạ vàng Hồng Kông bình an vượng tài Y055

coc-y055-01

5.445.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 45cm x 44cm + Khối lượng: 8.6kg + Ý nghĩa: Bình

Cóc tiến bảo xanh ngọc bột đá Hồng Kông thịnh vượng may mắn Y056

coc-xanh-y056-01

5.445.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 45cm + Khối lượng: 8.5.1kg + Ý nghĩa: biểu tượng

Thiềm thừ bột đá mạ vàng Hồng Kông vượng tài chiêu lộc Y059

thiem-thu-y059

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (Cóc ba chân) bằng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 17cm x 21cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa:

Cóc 3 chân bột đá màu Hồng Kông chiêu tài tấn bảo Y060

coc-y060-02

825.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 17.3cm + Khối lượng: 0.8kg + Ý nghĩa: Bình an, vượng

Thiềm thừ bột đá mạ đồng Hồng Kông chiêu tài lộc Y062

thiem-thu-bot-da-Y062-02

4.290.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ màu đồng, Hồng Kông. + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 26cm x 44cm + Khối lượng: 7.1kg + Ý

Thiềm thừ cõng bắp cải bột đá màu Hồng Kông mang lại may mắn Y063

thiem-thu-bap-cai-02

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: giữ và nhả

Cóc 3 chân bột đá màu trên đế xoay Hồng Kông tụ tài thịnh vượng Y064

coc-xoay-y064-01

1.320.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 13cm x 17cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa:

Cóc 3 chân bột đá màu đế xoay Hồng Kông tụ tài tụ lộc Y065

coc-xoay-tu-tai-y065-01

1.320.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 17cm x 16cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc

Thiềm thừ bột đá mạ vàng non trên đế xoay Hồng Kông chiêu tài may mắn Y066

coc-y066-01

1.073.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 17.5cm x 18.5cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: biểu

Thiềm thừ bột đá màu Hồng Kông vượng tài vượng lộc Y067

coc-de-xoay-01

1.073.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 18.5cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: tượng trưng cho

Cóc 3 chân bột đá màu Hồng Kông tụ tài tiến bảo Y068

thiem-thu-Y068-02

1.320.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 17cm x 18cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: tượng trưng cho

Thiềm thừ bột đá đế gỗ xoay Hồng Kông mang lại điềm lành Y069

thiem-thu-xoay-y069-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ (cóc 3 chân) bột đá + đế ngọc trắng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 11cm x 15cm + Khối lượng: 0.9kg + Ý nghĩa: giữ và

Thiềm thừ bột đá mạ vàng Hồng Kông tài lộc bình an Y070

thiem-thu-cay-tai-loc-Y70

660.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ(cóc ba chân) bên cây tài lộc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 8.5cm x 13cm + Khối

Thiềm thừ cõng bắp cải bột đá màu Hồng Kông giữ nhả tài lộc Y072

thiem-thu-bap-cai-y72-02

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 22cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: ngậm tiền nhả

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat