Nước đọng

Tối kỵ góc chết trong phòng vệ sinh

file.419766

Thông thường, diện tích phòng vệ sinh không lớn, cửa sổ nhỏ, thậm chí không có cửa sổ, chất lượng thông gió và ánh sáng cũng dễ dàng nhận thấy là không tốt. Vì vậy, trong phòng vệ sinh

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat