Giải hạn

Bố trí nhà ở cho người mệnh Thủy

12_DOOL_100412_MP4_2.1

Ngôi nhà cần sự thông thoáng, mát mẻ để khí luôn luân chuyển, thay đổi. Phòng khách cần tăng cường bóng đèn để tạo ánh sáng. Những nguồn năng lượng này sẽ có tác động rất lớn đến đời

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat