chuông gió bằng sứ

Cách treo chuông gió đúng phong thủy tránh chiêu âm vào nhà

66-11cf

Chuông gió thích hợp treo ở nơi “dương khí thịnh”, có nhiều ánh nắng và thông gió. Khi đó chuông gió sẽ có tác dụng hóa sát. Chuông gió được khai quang chính thức sẽ càng phát huy tác

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat