bếp đối diện với nhà vệ sinh

Phong thủy nhà bếp đem lại bình an, thịnh vượng

095107baoxaydung-image001-1449884749049-120-0-426-599-crop-1449884916922_MONL

Thuật phong thuỷ còn khuyên không nên đặt bếp đối diện với nhà vệ sinh, đó là điều tối kỵ về mặt an toàn thực phẩm. Nhà bếp cũng không nên đặt đối diện với cửa phòng ngủ, dù

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat