Âm Dương Tạp Luận

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di lạc Đá Mắt Mèo TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Đá Khổng Tước TƯỚNG TINH: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ ( Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh TƯỚNG TINH: Con Quạ Con dòng: Thanh

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Bình An TƯỚNG TINH: Lạc Đà Con dòng: Bạch Đế, trường

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Bát Tiên Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Mặt 12 Con Giáp Myanmar Tướng tinh: Con Rắn, Con dòng: Xích Đế, Tân

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đồng Tướng tinh: Con Chuột, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Con Quạ, Con dòng: Thanh Đế, Trường

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Lạc Đà, Con dòng: Bạch Đế, Trường

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Kết Xu Tướng tinh: Con Rắn con dòng: Thanh Đế, trường mạng

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn: Chuông Gió 6 Ống TƯỚNG TINH: Con Hươu, Con dòng: Bạch Đế, phú quý

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Mắt Mèo Hạt Xéo TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế,

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Mắt Mèo Vẩy Rồng TƯỚNG TINH: Con Gà – Con dòng: Xích

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1999 đến 28-1-2000) Vật Phẩm May Mắn: Thần Tài May Mắn Tướng tinh: Con Thuồng Luồng, Con dòng: Huỳnh Đế, phú

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat