Âm Dương Tạp Luận

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ ( Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng. MẠNG:

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978 Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-01-1990 Vật Phẩm May Mắn: Xâu 18 Xu Tướng tinh: Con khỉ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Ôm Vàng Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Châu Đỏ Tướng tinh: Con Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Trăng Ngọc Tướng tinh: Con Trâu, Con dòng: Xích Đế, Tân khổ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ 40 tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ 40 tuổi – Âm Nam (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tướng tinh: Chim Cú, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Chiêu Tài Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di lạc Đá Mắt Mèo TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Đá Khổng Tước TƯỚNG TINH: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat