Cách tính số bậc cầu thang theo “sinh, lão, bệnh, tử”

Ty Huu Doc Ngoc

Cầu thang là một trong những nguồn dẫn khí lưu thông trong nhà nên khi thiết kế cần chú ý vị trí, kết cấu cho đến số bậc thang.

Cầu thang không chỉ tạo sự liên kết giữa các tầng mà theo phong thủy cầu thang còn là nơi lưu thông các dòng chảy năng lượng. Do đó, nếu đầu cầu thang xông thẳng ra cửa chính sẽ đẩy hết sinh khí ra khỏi nhà, khó tích tụ tài lộc. Để khắc phục có thể sử dụng bình phong, bày chậu cảnh, gương phản chiếu hoặc bày chậu cảnh trước nhà. Ngoài ra cầu thang xoắn cũng không tốt dễ gây rối loạn khí trường, ức chếc các dòng chảy quanh co.

1442371293 door5 Cách tính số bậc cầu thang theo sinh, lão, bệnh, tử

Trong phong thủy cầu thang còn là nơi lưu thông các dòng chảy năng lượng

Do đó, khi xây nhà nhiều tầng nên chú ý đến vị trí và hình dáng cầu thang. Chúng có thể mang đến bình an hoặc ảnh hưởng xấu đến gia chủ. Đặc biệt phải chú trọng đến số bậc thang để tránh bệnh tật, xui xẻo.

Tính bậc cầu thang được tính theo số bước chân lên xuống từ điểm đầu tới điểm cuối của cầu thang trong nhà. Chiếu nghỉ cũng được tính là một bậc. Số bậc thang tốt nhất nên rơi vào cung “sinh” trong “sinh, lão, bệnh, tử”. Nguyên tắc như sau:

Bậc đầu tiên là Sinh

Bậc thứ hai là Lão

Bậc thứ ba là Bệnh

Bậc thứ tư là Tử

Bậc thứ năm lại là Sinh

Cứ tiếp tục như thế, các bậc “Lão”, “Bệnh”, “Tử”…Như vậy, số bậc thang đẹp trong nhà sẽ được tính theo công thức: 4n+1, trong đó “n” là số lần chu kì lặp lại.

hang12058994 1e0b Cách tính số bậc cầu thang theo sinh, lão, bệnh, tử

Cách tính bậc thang theo chu kì “sinh, lão, bệnh, tử”

Số chu kì Số bậc vào cung Sinh
1 5
2 9
3 13
4 17
5 21
n 4n+1

Công thức 4n +1

alstaircasedesignwoode2058997 d523 Cách tính số bậc cầu thang theo sinh, lão, bệnh, tử

17, 21 hoặc 27 là những số bậc thang đẹp và có độ dốc phù hợp

Tuy vậy, trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo. Sinh khí quá vượng đôi khi sẽ khiến gia chủ không gánh được lại hóa thành sát khí. Chẳng hạn như ngôi nhà có 5 tầng mà chủ nhà bố trí cả 4 cầu thang đều có 21 bậc để vào cung “Sinh” thì sẽ “Tử” vì tổng số các bậc thang của cả năm tầng trong nhà sẽ là 84 bậc – nơi cung “Tử”. Trên đời nếu có “sinh” thì sẽ có “tử”
(Theo Khám phá)

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat