dâng sao giải hạn

Cách cúng sao giải hạn đầu năm mới (áp dụng hàng năm)

sao

Người xưa cho rằng: Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat