quá nhiều cửa

Nhà có quá nhiều cửa dễ gây rối loạn trường khí

nnc-fb88

Kiêng kỵ nói trên xuất phát từ quan niệm: “Đa môn tắc đa khẩu”, điều đó có nghĩa là nhà có nhiều cửa ắt có nhiều miệng hút khí, nắng và gió vào nhà từ nhiều hướng cả tốt

Giải pháp cho nhà có quá nhiều cửa

375-nhaconhieucua

Ngôi nhà có được vượng khí hay không phụ thuộc vào kích thước và hướng của cửa chính. Với những ngôi nhà có diện tích rộng, gia chủ thường muốn bố trí cửa đi mở ra nhiều mặt nhà

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat