tỳ hưu đá tự nhiên

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết Hồng Kông hóa giải đại sát DT101

ty-huu-gan-huyet-xanh-dt101-05

13.056.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 18cm + Khối lượng: 6.4kg +

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết trung Hồng Kông hóa sát tịch tà DT102

ty-huu-xanh-huyet-trung-dt102-01

7.548.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết trung (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 9cm x 15cm + Khối lượng: 4kg/ cặp

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc nhỏ đen tuyền Hồng Kông tài lộc may mắn DT103

ty-huu-tieu-ngoc-dt103

4.896.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đen tuyền (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 6cm x 10cm + Khối lượng: 1.8kg/cặp + Ý nghĩa: thu

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc gân huyết đỏ lớn Hồng Kông thịnh vượng tài lộc DT104

ty-huu-gan-huyet-do-dt104

11.016.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc đỏ gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 18cm + Khối lượng: 6.4kg +

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc đỏ đầu đen Hồng Kông bình an tài lộc DT105

ty-huu-do-den-d105-01

5.100.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đỏ, đầu đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 8cm x 14cm + Khối lượng: 4.2kg/ cặp + Ý

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết Hồng Kông buôn bán may mắn DT108

ty-huu-tieu-ngoc-gan-huyet-nho-02

2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 3.5cm x 7.2cm + Khối lượng: 0.4kg/ cặp + Ý

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc nâu đỏ Hồng Kông hóa sát bình an DT109

ty-huu-gan-huyet-do-011

2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc nâu đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 4cm x 7cm + Khối lượng: 0.8kg/ cặp + Ý nghĩa:

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) dáng đứng đá Lam Ngọc Myanmar củng cố công danh DT110

ty-huu-lam-ngoc-dt110

1.428.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Lam Ngọc đứng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 4.2cm x 9.3cm + Khối lượng: 0.8kg/ cặp + Ý nghĩa: bổ

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) dáng đứng đá Lam Ngọc trung Myanmar hanh thông tài vận DT111

ty-huu-lam-ngoc-trung-dt111

2.040.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Lam Ngọc đứng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 5cm x 12cm + Khối lượng: 2.4kg/ cặp + Ý nghĩa: bổ

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) dáng đứng đá Lam ngọc lớn Hồng Kông sự nghiệp thăng tiến DT112

ty-huu-lam-ngoc-lon-dt112-05

3.060.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Lam Ngọc dáng đứng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 7cm x 16cm + Khối lượng: 1.8kg/ cặp + Ý nghĩa:

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) cõng tiền đá Bạch Ngọc Hồng Kông tấn lộc tấn tài DT114

ty-huu-bach-ngoc-cong-tien-02

9.180.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc cõng tiền (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 4cm x 10.5cm + Khối lượng: 1.6kg/ cặp + Ý nghĩa: trấn

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) Bắc Kinh đen tự nhiên nhỏ phát lộc khỏe mạnh BKD-S

ty-huu-bac-kinh-den-chuan

2.160.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá đen tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 4.5cm x 8.5cm + Khối lượng: 0.4kg – 0.5kg + Ý

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) Bắc Kinh đen trung tự nhiên công việc thuận lợi BKD-M

ty-huu-bac-kinh-den

5.580.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá đen tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1.000g + Ý nghĩa: Tỳ

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) Bắc Kinh đen khủng tự nhiên chiêu tài phát lộc BKD-L

ty-huu-bac-kinh-den-khung

15.900.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 26cm + Khối lượng: 9kg – 10kg + Ý nghĩa:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat