Tử vi tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý

Ty Huu Doc Ngoc

– Chuột, là con vật đứng đầu trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Chuột: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

chuot Tử vi tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý

2013 tuổi (19.02.1996 – 06.02.1997) – Nữ: trang1, trang2
tuổi Bính Tý (19.02.1996 – 06.02.1997) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi Canh Tý (28.01.1960 – 14.02.1961) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Canh Tý (28.01.1960 – 14.02.1961) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi (02.02.1984 – 19.02.1985) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Giáp Tý (02.02.1984 – 19.02.1985) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi (10.02.1948 – 28.01.1949) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Mậu Tý (10.02.1948 – 28.01.1949) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi (15.02.1972 – 02.02.1973 ) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Nhâm Tý (15.02.1972 – 02.02.1973 ) – Nam: trang1, trang2

Nguồn: Tử Vi 2013TuVi2013.com

Hữu ích: Tượng chuột phong thủy, vật phẩm may mắn của người tuổi Tý

chuot sanh tai y358 Tử vi tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý

Chuột sanh tài Y358: http://vatphamphongthuy.com.vn/chuot-sanh-tai-y358-6113.html

chuot hoat bat y349 01 Tử vi tuổi Tý năm 2013 Quý Tỵ: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý

Chuột hoạt bát linh động Y349: http://vatphamphongthuy.com.vn/chuot-hoat-bat-linh-dong-y349-10353.html

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

bình luận

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat