Tử vi tuổi Thân năm 2013 Quý Tỵ: Bính Thân, Canh Thân, Giáp Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân

Ty Huu Doc Ngoc

Tuổi Thân – Khỉ, là con vật đứng thứ chín trong mười hai con giáp, nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Khỉ: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

khi Tử vi tuổi Thân năm 2013 Quý Tỵ: Bính Thân, Canh Thân, Giáp Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân

2013 tuổi (12.02.1956 – 30.01.1957) – Nữ: trang1, trang2
tuổi Bính Thân (12.02.1956 – 30.01.1957) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi Canh Thân (16.02.1980 – 04.02.1981) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Canh Thân (16.02.1980 – 04.02.1981) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi (25.01.1944 – 12.02.1945) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Giáp Thân (25.01.1944 – 12.02.1945) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi (30.01.1968 – 16.02.1969) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Mậu Thân (30.01.1968 – 16.02.1969) – Nam: trang1, trang2

Tử vi 2013 tuổi (04.02.1992 – 22.01.1993) – Nữ: trang1, trang2
Tử vi 2013 tuổi Nhâm Thân (04.02.1992 – 22.01.1993) – Nam: trang1, trang2

Nguồn: Tử Vi 2013TuVi2013.com

Hữu ích:Tượng khỉ phong thủy, vật phẩm may mắn của người tuổi Thân

con giap phong thuy y355 Tử vi tuổi Thân năm 2013 Quý Tỵ: Bính Thân, Canh Thân, Giáp Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân

Khỉ thông minh mạnh kiến Y355: http://vatphamphongthuy.com.vn/khi-thong-minh-manh-kien-y355-10363.html

con giap phong thuy y365 Tử vi tuổi Thân năm 2013 Quý Tỵ: Bính Thân, Canh Thân, Giáp Thân, Mậu Thân, Nhâm Thân

Thân phong hầu vàng Y365: http://phongthuykyhoa.com/than-phong-hau-vang-y365-phong-thuy-ky-hoa.html

Và một số link sản phẩm khác:
http://vatphamphongthuy.com.vn/danh-muc/vat-pham/cac-con-linh-vat-khac/bo-12-con-giap-vang

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

bình luận

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat