tìm hiểu phi tinh huyền không

Sự kết hợp giữa phi tinh huyền không và bát trạch để nạp khí cho cổng cửa

download

Cổng cửa quan trọng bởi lẽ nó quyết định đầu vào của khí, giống như sự hít thở hô hấp rất quan trọng của con người thông qua mũi miệng. Phương pháp xem xét phải lấy phi tinh Huyền

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat