sắp xếp cửa hàng

Áp dụng phong thủy giúp tăng doanh thu cho cửa hàng bán lẻ

chothuehanoi_1.20150124103711373

Trong bán lẻ, các ứng dụng phong thủy thích hợp sẽ mang lại kết quả nhanh chóng. Khi đó, khách hàng sẽ nhiều hơn, doanh thu tăng và tâm trạng của nhân viên cũng được cải thiện rõ rệt.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat