lời khuyên mỗi con giáp

Những khuyết điểm ai cũng nhìn ra chỉ bản thân là cố chấp

Vach-mat-con-giap-de-ngoai-tinh-nhat-the-gian-

Người tuổi này vì sợ đắc tội với người khác, nên thường không dám kiên định với những suy nghĩ, quan điểm của chính mình, vì thế dễ rơi vào tình trạng “gió chiều nào nghiêng chiều nấy”. Thăng

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat