lễ động thổ

Bài văn khấn Cúng Lễ Động Thổ xây nhà, sửa nhà, làm công trình..

cung-dong-tho

BÀI VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ KÍNH LẠY: - HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN. - QUAN ĐƯƠNG NIÊN……(A). - NGÀI BẢN CẢNH THÀNH HOÀNG CHƯ VỊ ĐẠI VƯƠNG. - NGŨ PHƯƠNG NGŨ THỔ LONG MẠCH TÔN

Mua Hang Online