hương vòng

Có nên cắm trụ sắt trong bát hương để thắp hương vòng ?

ng-3-14232042214481963846-ac1e

Từ bao đời nay nhiều người đã quen với việc cắm trụ sắt trong bát hương để thắp hương vòng. Điều này có nên hay không? Nhiều gia đình Việt trên bàn thờ tổ tiên thường cắm trụ sắt

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat