Chuỗi thạch anh tím Uruguay

Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay,trừ tà ,giảm mệt mỏi S2064-5520

chuoi-thach-anh-tim-s2064-5520

5.520.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 14 bi + Khối lượng: 80g + Ý nghĩa: bổ trợ sức

Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay,giúp ngủ ngon S2064-7093

chuoi-thach-anh-tim-s2064-7093

7.093.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 12 bi + Khối lượng: 102.8g + Ý nghĩa: bổ trợ sức

Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay,tạo sinh khí S2064-6962

chuoi-thach-anh-tim-s2064-6962

6.962.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 12 bi + Khối lượng: 100.9g + Ý nghĩa: bổ trợ sức

Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay,thu hút năng lượng S2064-1221

chuoi-thach-anh-tim-s2064-1221

1.221.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 24 bi + Khối lượng: 17.7g + Ý nghĩa: bổ trợ sức

Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay,lưu thông máu S2064-2001

chuoi-thach-anh-tim-s2064-2001

2.001.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi + Khối lượng: 29g + Ý nghĩa: bổ trợ sức

Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay,trừ tà ,giảm mệt mỏi S2064-2788

chuoi-thach-anh-tim-s2064-2788-01

2.788.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 17 bi + Khối lượng: 40.4g + Ý nghĩa: bổ trợ sức

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat