bát quái lõm

Bát quái bọc nhôm lồi,,hóa giải âm sát khí K176

Giá bán: 465.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 19.5 cm + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không

Bát quái hổ phù lớn,hóa giải âm sát khí ,xua đuổi ám khí K1219

Giá bán: 388.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm cỡ lớn (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 214gr. + Ý nghĩa: Bát quái hổ phù hóa giải

Bát quái âm dương lớn,hóa giải âm sát khí K1222

Giá bán: 1.326.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương đồng nhiều màu (Quảng Đông) + Kích thước (đường kính): 14.5cm + Khối lượng: 438gr + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc

Bát quái gỗ thông lõm,hóa giải âm sát khí K1213

Giá bán: 238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông chạm nổi, gương cầu lõm (Quảng Đông) + Kích thước (Đường kính): 10.5cm + Khối lượng: 58g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, thu

Bát quái bọc nhôm lồi,trừ tà khí,hóa giải âm sát khí K1202

Giá bán: 429.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm, gương lồi(Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 20cm. + Khối lượng: 361g. + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp hướng, bị

Bát quái âm dương,trừ tà khí,xua đuổi chướng khí K1224

Giá bán: 714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng âm dương ngủ sắc + Kích thước (đường kính): 9cm + Khối lượng: 164g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng

Bát quái gỗ thông lồi 11cm,hóa giải tà khí,trấn trạch K179

Giá bán: 138.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 11 cm + Khối lượng: 110g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không

Bát quái đồng lồi nhỏ,hóa giải âm sát khí,trừ chướng khí D118

d118-bat-quai-dong-loi-nho-02

Giá bán: 714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng lồi nhỏ (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 11cm + Khối lượng: 200gr + Ý nghĩa: Bát quái trừ tà tịch tà, trước nhà có

Bát quái gỗ âm dương,,hóa giải âm sát khí,trấn nhà K122

Giá bán: 297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ âm dương, chạm đồng nổi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 12.5cm + Khối lượng: 84g + Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa giải

Bát quái gỗ lõm 12 cm,hóa giải hướng nhà không tốt Q009

Giá bán: 159.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lõm (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 124g + Ý nghĩa: thu hút, tích tụ năng lượng tốt,

Bát quái gỗ lồi 12cm,trừ tà khí,trấn giữ nhà Q008

Giá bán: 159.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 138g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp

Bát quái gương phẳng,tịch tà hóa sát Q005

Giá bán: 288.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái nhôm gương cầu phẳng (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 10.7cm + Khối lượng: 118g + Ý nghĩa: thu hút khí tốt, ngăn cản, hóa giải

Bát quái gỗ lồi lớn 29.5cm,hóa giải hung khí, trấn nhà Q015

Giá bán: 386.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lồi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 29.5cm + Khối lượng: 138g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, nhà không hợp

Gương bát quái lõm 29.5cm,hóa giải sát khí,tăng bình an Q016

Giá bán: 386.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ thông gương cầu lõm (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 29.5cm + Khối lượng: 138g + Ý nghĩa: thu hút, tích tụ năng lượng tốt,

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat