ăng ten vệ tinh trong phong thủy

Tầm ảnh hưởng của Ăng-ten vệ tinh đến phong thủy

Ang ten ve tinh anh huong den phong thuy

Hiện nay có 2 loại ăng-ten phổ biến, một loại là khung ăng-ten có dây, một loại khác là ăng-ten vệ tinh hình tròn, thường gọi là “chảo”. Ăng-ten là điểm tập trung các sóng tần số thấp, các

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat