Các nguyên tắc giúp chọn đất an táng theo thuyết phong thủy

Ty Huu Doc Ngoc

http://adelaidedivewreck.com/?option=How-To-Invest-In-Stock-Market-Philippines-By-Bo-Sanchez How To Invest In Stock Market Philippines By Bo Sanchez

http://minuevohogar.cl/?p=Forex-Daily-Trading-Volume Forex Daily Trading Volume

http://shopival.com/?p=Forex-On-A-Mobile-Telefln Forex On A Mobile Telefln

Way To Make Money Online Uk

http://bmwcoop.com/?option=Chittagong-Stock-Exchange-Market-Capitalization Chittagong Stock Exchange Market Capitalization

Sa bao: Chỉ núi ở gần huyệt địa. Huyệt mộ được gò, núi bao bọc thì khí tụ.

Thủy bọc: Chỉ dòng nước, hồ ao, sông ngòi hoặc biển cả. Nếu trước huyệt mộ có dòng nước chảy từ từ làm khí không tản thì tốt. Kinh táng có câu: “Phép trong phong thủy được thủy là thứ nhất, tàng phong là thứ hai”.

Phong ThuyPhong Thuy Hoc

Thông tin: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

bình luận

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat