Tiết Bạch Lộ: Cách khai vận và cấm kị cần nhớ cho 12 con giáp

Ty Huu Doc Ngoc

Nên: Tế lễ, cầu phúc, sửa chữa, xây sửa bếp, cưới hỏi, khai trương, an táng, cầu tự, nhập trạch, gặp gỡ khách hàng.

Trong tiết Bạch Lộ, vận trình của có sự biến động không nhỏ. Vì thế, nên chú ý những điều cấm kị và sử dụng vật phẩm phong thủy để khai vận tốt, mang tới điềm may, tránh điều xui rủi.

Tiet Bach Lo Khai van va cam ki can nho cho 12 con giap hinh anh Tiết Bạch Lộ: Cách khai vận và cấm kị cần nhớ cho 12 con giáp

Tuổi Tý

Nên: Xuất hành, cầu tài, cưới hỏi, khai trương, an táng.

Kị: Sửa chữa, động thổ.

Vật phẩm phong thủy khai vận tiết Bạch Lộ: Hắc diệu thạch.

Tuổi Sửu

Nên: Khai trương, nhập trạch, sửa chữa, chuyển nhà, xây sửa bếp, gặp gỡ khách hàng, xuất hành, cưới hỏi, an táng, hàng tang.

Kị: Đào giếng, đắp đê, xây sửa mộ phần.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Đá mắt mèo.

Tiet Bach Lo Khai van va cam ki can nho cho 12 con giap hinh anh 2 Tiết Bạch Lộ: Cách khai vận và cấm kị cần nhớ cho 12 con giáp
Tuổi Dần

Nên: Cưới hỏi, nhập trạch.

Kị: Tế tự, cầu phúc, xuất hành, cầu tài, đi tàu thuyền, sửa chữa, an táng, kiện tụng.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Biểu tượng hoa bách hợp.

Tuổi Mão

Nên: Cưới hỏi, nhập trạch, an táng.

Kị: Tế tự, cầu phúc, xuất hành, cầu tài, đi tàu thuyền, sửa chữa, xuất quân.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Ngọc hồng lựu

Tuổi Thìn

Nên: Cầu phúc, tế tự, sửa chữa, cầu tự, xây sửa bếp, gặp gỡ khách hàng, xuất hành, cầu tài, cưới hỏi, di cữu, an táng.

Kị: Xây cầu đường, đào giếng.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Thạch anh trắng.

Tiet Bach Lo Khai van va cam ki can nho cho 12 con giap hinh anh 3 Tiết Bạch Lộ: Cách khai vận và cấm kị cần nhớ cho 12 con giáp
Tuổi Tỵ

Nên: Gặp quý nhân, cầu tài, cưới hỏi, khai trương, nhập trạch, an táng, cầu phúc, di cữu.

Kị: Xuất hành, sửa chữa, xuất quân.

Vật phẩm phong thủy khai vận tiết Bạch Lộ: Uống bạch lộ trà.

Tuổi Ngọ

Nên: Cầu phúc, cưới hỏi, sửa chữa, nhập trạch, kê giường, cầu tự, an táng.

Kị: Dựng xà nhà, đổ mái, nhập liệm, xuất hành, cầu tài.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Thạch anh hồng.

Tuổi Mùi

Nên: Khai trương, nhập trạch, kê giường, xây bếp, gặp gỡ khách hàng, tế tự, cầu phúc, cưới hỏi, an táng, cầu tự, giao dịch.

Kị: Xuất hành, cầu tài.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Đá vũ hoa.

Tuổi Thân

Nên: Cưới hỏi, khai trương, nhập trạch, an táng.

Kị: Đóng tàu, tế lễ, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, cầu tài, sửa chữa, kiện tụng.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Phù bình an.

Tuổi Dậu

Nên: Tế lễ, cầu tự, cưới hỏi, sửa chữa, nhập trạch, an táng, xuất hành, cầu tài, gặp gỡ quý nhân, khai trương.

Kị: Cầu phúc.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Biểu tượng phong thủy chiêu tài.

Tuổi Tuất

Nên: Cưới hỏi, nhập trạch, kê giường, an táng.

Kị: Tế lễ, cầu phúc, sửa chữa, động thổ.

Vật phẩm phong thủy khai vận: Biểu tượng tỳ hưu.

Tiet Bach Lo Khai van va cam ki can nho cho 12 con giap hinh anh 4 Tiết Bạch Lộ: Cách khai vận và cấm kị cần nhớ cho 12 con giáp
Tuổi Hợi

Nên: Tế lễ, cầu phúc, sửa chữa, xây sửa bếp, cưới hỏi, khai trương, an táng, cầu tự, nhập trạch, gặp gỡ khách hàng.

Kị: Đóng tàu, đi tàu thuyền, xuất hành, cầu tài.

Vật phẩm phong thủy khai vận tiết Bạch Lộ: Tiền xu cổ (rỗng ở giữa theo hình vuông).

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat