tỳ hưu đá tiêu ngọc

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết Hồng Kông hóa giải đại sát DT101

ty-huu-gan-huyet-xanh-dt101-05

13.056.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 18cm + Khối lượng: 6.4kg +

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết trung Hồng Kông hóa sát tịch tà DT102

ty-huu-xanh-huyet-trung-dt102-01

7.548.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết trung (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 9cm x 15cm + Khối lượng: 4kg/ cặp

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc nhỏ đen tuyền Hồng Kông tài lộc may mắn DT103

ty-huu-tieu-ngoc-dt103

4.896.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đen tuyền (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 6cm x 10cm + Khối lượng: 1.8kg/cặp + Ý nghĩa: thu

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc gân huyết đỏ lớn Hồng Kông thịnh vượng tài lộc DT104

ty-huu-gan-huyet-do-dt104

11.016.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc đỏ gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 18cm + Khối lượng: 6.4kg +

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc đỏ đầu đen Hồng Kông bình an tài lộc DT105

ty-huu-do-den-d105-01

5.100.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đỏ, đầu đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 8cm x 14cm + Khối lượng: 4.2kg/ cặp + Ý

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết Hồng Kông buôn bán may mắn DT108

ty-huu-tieu-ngoc-gan-huyet-nho-02

2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 3.5cm x 7.2cm + Khối lượng: 0.4kg/ cặp + Ý

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc nâu đỏ Hồng Kông hóa sát bình an DT109

ty-huu-gan-huyet-do-011

2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc nâu đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 4cm x 7cm + Khối lượng: 0.8kg/ cặp + Ý nghĩa:

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết Hồng Kông kinh doanh may mắn N061

ty-huu-gan-huyet-xanh-02

43.080.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc xanh gân huyết (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 65cm x 20cm x 40cm. + Khối lượng: 78kg/ cặp + Ý

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc nâu Hồng Kông chiêu tài tịch tà TN05

ty-huu-tieu-ngoc-nau-02

28.850.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu ngọc nâu( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 15cm x 29cm + Khối lượng: 38kg/ cặp + Ý nghĩa: chiêu tài

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc nâu khủng Hồng Kông chiêu tài phát lộc TN03

ty-huu-tieu-ngoc-tn03-01

21.330.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Tiêu Ngọc nâu (Hồng Kông, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 59cm x 16cm x 31cm + Khối lượng: 40kg/ cặp + Ý nghĩa: chiêu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc đỏ lớn Hồng Kông tài lộc hữu dư K004

cap-ty-huu-tieu-ngoc-do-lon-k004-01

6.732.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 18cm + Khối lượng: 8 kg/ cặp + Ý nghĩa:

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc đỏ Hồng Kông hóa sát tịch tà K005

cap-ty-huu-tieu-ngoc-do-nho-k005

3.366.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 6cm x 9.5cm + Khối lượng: 1.5kg/ cặp + Ý nghĩa: biểu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc đen tuyền Hồng Kông buôn bán thuận lợi K006

ty-huu-tieu-ngoc-den-01

4.752.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đen tuyền (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 6cm x 10cm + Khối lượng: 1.6kg/cặp + Ý nghĩa: thu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc đỏ đầu đen Hồng Kông kinh doanh phát đạt K007

ty-huu-tieu-ngoc-do-trung

4.950.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc mình đỏ, đầu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 7cm x 12.5cm + Khối lượng: 3.6kg/ cặp +

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat