tỳ hưu chiêu tài

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá màu Hồng Kông bích tà tài lộc B012

ty-huu-bich-ta-B0121

2.106.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 13cm x 45cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: chiêu tài tịch

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá dát vàng Hồng Kông chiêu tài tịch tà B013

ty-huu-dat-vang-B13-01

1.620.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x 25cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: chiêu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá mạ vàng Hồng Kông chiêu tài dồi dào C005

ty-huu-dung-tron-c005

5.184.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 55cm x 25cm x 40cm + Khối lượng: 9kg + Ý nghĩa: chiêu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Hoàng Long Tân Cương chiêu lộc phát tài N028

ty-huu-ngoi-hoang-long

1.350.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: đá Hoàng Long vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 6.5cm x 7.5cm 8.5cm + Khối lượng: 1kg/cặp + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc +

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá Tiêu Ngọc gân huyết đỏ Hồng Kông mang lại bình an N081

ty-huu-gan-huyet-do

8.980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc gân huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 10cm x 18cm + Khối lượng: 7.2kg/ cặp + Ý

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) xanh đá ngọc Đông Linh Phật Sơn thăng tiến công danh THPS-X-4050

ty-huu-phat-son-xanh-4050-1

4.050.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh) (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 7cm x 15cm + Khối lượng: 1.611g + Ý

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá trắng tự nhiên Phật Sơn chiêu tài vượng lộc THPS-T-2879

ty-huu-phat-son-trang-2879-2

2.879.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá trắng tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 8.5cm x 14cm + Khối lượng: 2131g + Ý nghĩa: chiêu tài

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá trắng tự nhiên Phật Sơn hóa sát tịch tà THPS-T-2772

ty-huu-phat-son-trang-2772-2

2.772.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá trắng tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 8.5cm x 14cm + Khối lượng: 2054g + Ý nghĩa: chiêu tài

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) trắng đá tự nhiên Phật Sơn tài lộc dồi dào THPS-T

ty-huu-phat-son-trang

1.500.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá trắng tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm – 16cm x 8cm – 8cm x 11cm – 15cm + Khối lượng:

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) xanh đá Thạch Anh Xanh Phật Sơn tài lộc hanh thông THPS-X

ty-huu-xanh-phat-son-02

1.400.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh (thạch anh xanh), Phật Sơn. + Kích thước (dài x rộng x cao): nhiều kích cỡ, nhỏ(10cm x 4cm x 10cm), trung(12cm x 6cm x

Cặp tỳ hưu (Kỳ Hưu) bột đá màu đỏ Hồng Kông chiêu tài trừ tà A061

ty-huu-do-a061

1.575.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu, đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 7cm x 13cm. + Khối lượng: 1.6kg/cặp + Ý

Cặp tỳ hưu (Kỳ Hưu) bột đá màu xanh Hồng Kông chiêu tài vượng trạc A062

ty-huu-xanh-a062

1.575.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu, đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 7cm x 13cm. + Khối lượng: 1.6kg/cặp + Ý

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) bột đá xanh Hồng Kông vượng tài vượng lộc A085

ty-huu-a085-02

1.050.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu bột đá màu xanh(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 19cm. + Khối lượng: 1.5 kg + Ý nghĩa: Chiêu

Tỳ hưu (Kỳ Hưu) bột đá màu trắng Hồng Kông chiêu tài phát lộc A063

ty-huu-bach-a063-02

1.400.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bột đá màu trắng(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 1.2kg/cặp + Ý nghĩa: Thu hút

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat