tỳ hưu chiêu tài

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá mạ vàng non Hồng Kông tác tài chiêu lộc F023

ty-huu-dat-vang-nho-f023-01

1.620.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu dát vàng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26.5cm x 12.5cm x 25.5cm . + Khối lượng: 1.5kg +

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá màu Hồng Kông anh tài bích tà F039

ty-huu-f039-02

2.880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 18cm x 37cm + Khối lượng: 2.4kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) trên gậy như ý bột đá màu Hồng Kông thuận lợi suôn sẻ F030

ty-huu-f030-02

1.980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 15cm x 29cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: vượng tài, gia

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá mạ vàng Hồng Kông tụ bách tài bách lộc F027

ty-huu-f027-02

3.600.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 25cm x 42cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: chiêu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá mạ vàng Hồng Kông muôn sự như ý F003

ty-huu-f003-02

2.880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15.5cm x 31cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: thu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá mạ vàng Hồng Kông tụ bách tài F029

ty-huu-tu-tai-f029

3.240.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 29cm x 38cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: trấn

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá mạ vàng Hồng Kông vượng tài tăng lộc F025

ty-huu-vuong-tai-f025

3.060.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 13.5cm x 30cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: trấn

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bên hoa mẫu đơn bột đá mạ vàng trấn trạch hưng gia F004

ty-huu-f004-02

3.600.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 27cm x 39cm + Khối lượng: 6,2kg + Ý nghĩa: trấn

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) trên gậy như ý bột đá màu Hồng Kông công việc thuận lợi F033

ty-huu-nhu-y-cam-f033-02

2.700.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 17cm x 37cm + Khối lượng: 4kg + Ý

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) bột đá mạ vàng Hồng Kông vượng lộc vượng tài F005

ty-huu-do-f005-01

2.340.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 9cm x 15.5cm + Khối lượng: 3.3kg/ cặp + Ý nghĩa: biểu tượng

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) dát vàng F022

ty-huu-dat-vang-f022

5.940.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 58cm x 25cm x 54cm + Khối lượng: 9.2kg + Ý nghĩa: linh

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) gỗ than hoạt tính Hồng Kông bích tà vượng tài F206

ty-huu-gia-go-f206-03

3.060.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu gỗ than hoạt tính (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 17cm x 35cm + Khối lượng: 3.8kg + Ý nghĩa: chiêu tài

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) trên túi vàng bột đá Hồng Kông thu hút tài lộc B015

ty-huu-tui-vang-b015-02

4.860.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 52cm x 23cm x 46cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: thu

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) cõng con bột đá mạ vàng Hồng Kông kinh doanh tài lộc B016

ty-huu-deo-con-b016-02

3.042.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 20cm x 41cm + Khối lượng: 5.6kg + Ý nghĩa: biểu

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat