tướng mặt xấu

Những nét khí sắc trên khuôn mặt báo hiệu điềm xấu và hao tổn

W8OeRQ-20170319-nhung-net-khi-sac-tren-khuon-mat-bao-hieu-diem-xau-hao-ton

Bộ vị Thiên trung và Niên thượng xuất hiện sắc đen, vị trí cằm có sắc đen của mây mù thường là dấu hiệu vận mệnh chẳng thể dài lâu. Khu vực lông mày có sắc đen thường khó

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat