tuổi đẹp để động thổ làm nhà trong năm 2018

Những tuổi nên động thổ làm nhà trong năm 2018

20180125083637171124-cee9

Ông cha ta vẫn có câu: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, đặc biệt trong chuyện xây dựng nhà cửa không được tùy ý chủ quan mà phải xem xét cẩn thận thời điểm, tuổi nào làm

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat