thiềm thừ

Thiềm thừ bên hoa mẫu đơn bột đá mạ vàng Hồng Kông giữ của cải tiền bạc Y085

coc-y085-01

1.485.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19.5cm x 21.5cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: nhả

Cóc chiêu tài kim thiềm bột đá màu Hồng Kông giữ nha tài lộc Y086

coc-chieu-tai-kim-thiem-y086-02

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 21cm x 18cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa:

Thiềm thừ xanh ngọc bột đá màu Hồng Kông công việc may mắn Y087

thiem-thu-y087-01

1.320.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 12cm x 22.5cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa:

Cóc tụ bảo kim thiềm bột đá mạ vàng Hồng Kông thu hút tài lộc Y088

coc-xoay-y088

1.815.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 22cm x 22cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: biểu

Cóc bột đá mạ vàng trên đế gỗ Hồng Kông mang lại điềm lành Y090

coc-y-090

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 9cm x 9.5cm + Khối lượng: 0.3kg + Ý nghĩa: chiêu

Thiềm thừ đồng nguyên chất trung Hồng Kông gia đạo bình yên G204

coc-dong-trung-g204-2

1.061.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 10.5cm x 8cm + Khối lượng: 470g + Ý

Thiềm thừ đồng nguyên chất to Hồng Kông trấn giữ gia đạo G249

coc-dong-lon-g249

1.428.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 13cm x 9cm + Khối lượng: 680g + Ý nghĩa: Biểu

Thiềm thừ đồng nguyên chất nhỏ Hồng ông giữ tiền bạc của cải G251

coc-dong-nho-g251-1

653.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 7.5cm x 5.5cm + Khối lượng: 227g + Ý nghĩa: nhả

Thiềm thừ đá ngọc Cẩm thạch Tây Tạng làm ăn kinh doanh may mắn CTT-S

thiem-thu-cam-thach-01

2.480.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 8cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: biểu

Thiềm thừ đá ngọc Cẩm thạch Tây Tạng biểu tượng của an lành CTT-M

coc-tay-tang-trung

4.880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: biểu

Thiềm thừ đá ngọc cẩm thạch Tây Tạng biểu tượng của tài lộc CTT-L

coc-tay-tang-khung

10.980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 18cm x 18cm + Khối lượng: 9kg – 10 kg +

Thiềm thừ vàng đá ngọc Hoàng Long Tân Cương điều may mắn tốt lành LM111

coc-hoang-long-lon-lm111-01

1.326.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Hoàng Long vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 7cm + Khối lượng: 543g + Ý

Thiềm thừ đồng nguyên chất Hồng ông tài lộc anh bình D1121

thiem-thu-dong-lon

980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 10cm x 8cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: nhả

Thiềm thừ đồng nguyên chất nhỏ Hồng Kông chiêu tài giữ lộc D1122

coc-dong-nho-d1122-01

551.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 7cm x 5.5cm + Khối lượng: 165g + Ý nghĩa: nhả

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat