thiềm thừ

Cóc 3 chân bột đá màu Hồng Kông tụ tài tiến bảo Y068

thiem-thu-Y068-02

1.320.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 17cm x 18cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: tượng trưng cho

Thiềm thừ bột đá đế gỗ xoay Hồng Kông mang lại điềm lành Y069

thiem-thu-xoay-y069-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ (cóc 3 chân) bột đá + đế ngọc trắng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 11cm x 15cm + Khối lượng: 0.9kg + Ý nghĩa: giữ và

Thiềm thừ bột đá mạ vàng Hồng Kông tài lộc bình an Y070

thiem-thu-cay-tai-loc-Y70

660.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ(cóc ba chân) bên cây tài lộc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 8.5cm x 13cm + Khối

Thiềm thừ cõng bắp cải bột đá màu Hồng Kông giữ nhả tài lộc Y072

thiem-thu-bap-cai-y72-02

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 22cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: ngậm tiền nhả

Cóc kéo bắp cải bột đá màu Hồng Kông tránh thất thoát tài lộc Y073

coc-y073-02

2.475.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 15cm x 27cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa:

Thiềm thừ bột đá màu Hồng Kông chiêu tài của cải Y074

thiem-thu-bot-da-02

660.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 7cm x 16cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa:

Thiềm thừ cõng bắp cải bột đá màu Hồng Kông mang điềm lành đến Y076

coc-cong-bap-cai-y076-02

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 12cm x 16cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc

Cóc bột đá màu trên đế xoay Hồng Kông rước tài vận tới Y077

coc-xoay-tai-van-toi-y077-02

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 11.5cm x 12cm + Khối lượng: 0.5kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc

Cóc vàng bột đá trên đế thủy tinh Hồng Kông thu hút may mắn Y078

thiem-thu-tren-de-thuy-tinh-y078-01

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cm x 10cm + Khối lượng: 650g +

Thiềm thừ bột đá màu cam Hồng Kông tài lộc bất ngờ Y079

coc-cam-y079-02

2.970.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 33cm x 33cm. + Khối lượng: 5.6kg + Ý nghĩa: linh vật số

Thiềm thừ bột đá mạ vàng Hồng Kông nhả tài lộc giữ tiền bạc Y080

thiem-thu-y080

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 10.5cm x 14cm + Khối lượng: 0.8kg +

Cóc ba chân bột đá màu lưu ly Hồng Kông biểu tượng sự yên lành Y081

coc-luu-ly-y081-02

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân) bột đá màu lưu ly trên đế thủy tinh ( Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8.5cm x

Thiềm thừ chiêu tài xanh bột đá màu Hồng Kông mang lại điềm lành Y082

coc-y082

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9cm x 10cm + Khối lượng: 680g + Ý nghĩa:

Thiềm thừ chiêu tài bột đá mạ vàng trên đế xoay Hồng Kông may mắn thịnh vượng Y083

coc-vang-y083-02

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 8cm x 10cm + Khối lượng: 0.7kg + Ý nghĩa: biểu

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat