thạch anh ưu linh xanh.

Chuỗi ưu linh xanh,tăng sức khỏe,giảm mệt mỏi s2060-3760

S866-1212_0

3.760.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay thạch anh ưu linh xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 55.3g + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo

Chuỗi ưu linh xanh,tăng sức khỏe,giảm mệt mỏi

chuoi-thach-anh-uu-linh-xanh-S2060-3666-02

3.666.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay thạch anh ưu linh xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 53.9g + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo

Chuỗi ưu linh xanh,tăng sức khỏe,giảm mệt mỏi s2060-3760

chuoi-thach-anh-uu-linh-xanh-S2060-3760-03

3.760.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay thạch anh ưu linh xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 55.3g + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo

Chuỗi ưu linh xanh,tăng sức khỏe,giảm mệt mỏi s2060-3087

chuoi-thach-anh-uu-linh-xanh-S2060-3087-02

3.087.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay thạch anh ưu linh xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 45.4g + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo

Mặt thạch anh ưu linh xanh,tăng sức khỏe,giảm mệt mỏi S867-1838

S867-1838_1

1.838.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ, Brazil) + Kích thước (dài x rộng): 3.1cm x 2.6cm + Khối lượng: 14.7g + Ý nghĩa: Thạch anh giúp tăng cường sức

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat