sàn khu vực vệ sinh

kiêng kỵ sàn khu vực vệ sinh cao hơn sàn phòng ngủ

1369178535_entry

Về độ cao thấp của nền các phòng, phong thủy lưu ý kiêng kỵ nhất là sàn khu vực vệ sinh cao hơn sàn phòng ngủ… Đối với nhiều gia đình, vì yếu tố khách quan nên nền phòng

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat