quan âm bột đá mạ vàng

Quan âm liên hoa,tăng phước lành,trừ hung khí Y150

Giá bán: 2.475.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 19cm x 34cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa:

Phật quan âm sen vàng,ag lại bình an,trừ hung khí Y151

Giá bán: 3.300.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cmx 12cm x 44cm + Khối lượng: 2.4kg + Ý nghĩa:

Quan âm hợp kim,che chở gia chủ bình an Y153

Giá bán: 825.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 9cm x 12.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của

Phật nhất lộ bình an,tăng thêm bình an,thịnh vượng Y152

Giá bán: 825.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm bột đá hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 13cm + Khối lượng: 0.4kg

Phật quan âm bảo chiếu,trừ tà khí, mang lại bình an Y154

Giá bán: 2.145.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 6.5cm x 20cm + Khối lượng: 1kg + Ý

Quan âm thượng thiện,trừ hung khí,tăng bình an Y147

Giá bán: 4.290.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm thượng thiện như thủy bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 31cm x 50cm + Khối

Quan âm tường long ,mang lại điềm lành,bình an Y149

Giá bán: 3.795.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm trên rồng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x 46cm + Khối lượng: 2.9kg

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat