quả cầu thạch anh hồng

Cầu thạch anh hồng thiên nhiên,thu hút nhân duyên QC201-2366

qua-cau-thach-anh-hong-QC201-2366-02

Giá bán: 2.366.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 7.6cm + Khối lượng: 639g + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền

Cầu thạch anh hồng thiên nhiên,may mắn trong tình duyên QC201-10015

qua-cau-thach-anh-hong-QC201-10015-01

Giá bán: 10.015.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 13.5cm + Khối lượng: 2722g + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền

Cầu thạch anh hồng thiên nhiên,giúp tình duyên trọn vẹn QC201-3170

qua-cau-thach-anh-hong-QC201-3170-02

Giá bán: 3.170.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 8.7cm + Khối lượng: 858g + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền

Cầu thạch anh hồng thiên nhiên,tình duyên mĩ mãn QC201-2858

2

Giá bán: 2.858.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 8.2cm + Khối lượng: 802g + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền

Cầu thạch anh hồng thiên nhiên,nhân duyên mỹ mãn QC201-3432

qua-cau-thach-anh-hong-QC201-3432-01

Giá bán: 3.432.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 9.2cm + Khối lượng: 992g + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền

Cầu thạch anh hồng thiên nhiên,tăng cường sức khỏe QC201-2708

cau-hong-luc-bao-qc206-7368k-2

Giá bán: 2.708.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 7.8cm + Khối lượng:732g + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt

Cầu đá thạch anh hồng,giúp tình duyên trọn vẹn K069-29245

cau-thach-anh-hong-k069-02

Giá bán: 29.245.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 18cm + Khối lượng: 12kg + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền

14 loại quả cầu đá quý phong thủy hiện nay và tác dụng của nó

Quả cầu đá mắt mèo

Quả cầu đá mắt mèo vân gỗ (mắt hổ, mắt chim ưng). Tên khoa học Cat’s Eye (Tiger’s Eye, Falcon’s Eye or Hawk’s Eye). Tìm hiểu thêm tại link trên Wikipedia Tác dụng: Mắt mèo tượng trưng cho cái

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat