khí chất

Tướng mạo phụ nữ có phúc không phải là “nghiêng nước nghiêng thành”

tuong-mao-phu-nu-co-phuc

Người xưa khi chọn vợ, chọn con dâu đều nhìn vào tai để xem phúc khí, có nét tướng này đảm bảo được gả vào nhà quyền quý. Khí chất con người toát ra từ tướng mạo có thể

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat