chuông gió kim loại

Chuông gió 5 mặt trời,trừ bỏ sát khí,đón tài lộc C1222

Giá bán: 776.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu trắng, hình mặt trời bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 30cm. + Khối lượng : 132g. + Ý nghĩa :

Chuông gió 5 ống, cóc,tăng bình an,tài lộc C1254

Giá bán: 572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu vàng, cóc vàng trên tiền và thuyền buồm bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 40cm. + Khối lượng : 100g.

Chuông gió 3 chuông, voi,mang lại tài lộc,bình an C1261

Giá bán: 408.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 3 chuông đồng, voi ôm banh trên dù (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo

Chuông gió 12 ống nhôm,hóa giải hung khí, tăng tài vận C1227

Giá bán: 816.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu trắng bằng nhôm, 2 giọt nước bằng gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 30cm. + Khối lượng : 222g. + Ý

Chuông gió 5 ống 5 xu,xua đuổi tà khí,chiêu tài C1217

Giá bán: 918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống đồng, 5 xu bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 35cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh

Chuông gió 5 ống trắng, thu hút tài lộc,trừ tà C1242

Giá bán: 368.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu trắng, bát quái bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 96g. + Ý nghĩa : Tạo

Chuông gió 2 tầng chuông đồng,tăng tài vận,trừ bỏ khí xấu C1213

Giá bán: 2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 chuông đồng + hồ lô + Kích thước (Dài x đường kính chuông): 60cm x 2cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: khắc chế những

Chuông gió 13 ống 4 chuông, tăng tài vận, trừ tà C1250

Giá bán: 653.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 13 ống 4 chuông, ống nhôm màu đồng + Kích thước (Dài ): 46cm + Khối lượng: 0.2kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng

Chuông gió 6 thanh nhôm,khu trừ tà khí,đón may mắn C1244

2

Giá bán: 918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống trắng bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 80cm. + Khối lượng : 197g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu

Chuông gió 8 chuông,thu hút may mắn tài lộc C1212

Giá bán: 572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 chuông kim loại + Kích thước: (Dài): 20cm. + Khối lượng: 500g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi

Chuông gió 16 ống nhôm, thu hút cát khí,trừ tà C1251

Giá bán: 572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 thanh nhôm màu đồng + Kích thước (dài ): 18 cm . + Khối lượng: 100gr . + Ý nghĩa: Tăng cường năng lượng, tạo ra

Chuông gió 5 ống,tăng tài vận ,bình an C1257

Giá bán: 776.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống, chuông tiền, ống nhôm màu đồng + Kích thước (Dài ): 55cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng

Chuông gió phong thủy,xuy đuổi tà khí,tăng bình anC1230

Giá bán: 306.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 thanh kim loại (Quảng Đông) + Kích thước (Dài): 17cm. + Khối lượng: 80 gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực,

Chuông gió di lặc đồng,mang lại bình an,trừ tà khí C1219

Giá bán: 2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 282g. + Ý

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat