chọn đất

Trước khi xây nhà nên chọn đất, xem cây để khỏi hối hận về sau

359610972015581-7633

Nhà sẽ phát vượng nếu cây cối tươi tốt, ngược lại, nhà sẽ suy bại nếu cây cối xơ xác. Phong thủy cho rằng, điều đầu tiên khi chọn đất xây nhà là yếu tố nước. Nếu nguồn nước

Xem cây, xem nước trước khi chọn đất xây nhà

161350baoxaydung-1-1435961097

Nước từ chỗ ở chảy về Đông là Thanh long, nếu không có dòng chảy thì có thể trồng chín cây liễu để thay Thanh long. Theo phong thủy, khi chọn đất xây nhà, điều đầu tiên là yếu

Phong thủy nhà nông thôn ảnh hưởng đến tài vận, sự nghiệp

nhung-nguyen-tac-can-biet-cho-phong-thuy-nha-nong-thon

Phong thủy nhà nông thôn có mối quan hệ trực tiếp cũng như ảnh hưởng đến tài vận, sự nghiệp và sự hòa thuận của cả gia đình. Vì thế khi xây nhà bạn cần phải chú ý đến

Nguyên tắc chọn đất làm nhà theo phong thủy

112126baoxaydung_11

Phong thủy, nếu nói nôm na là gió và nước. Gió là sự vận chuyển của khí mà trong gió có gió lành và gió độc (ác phong); trong khí có nguyên khí, sinh khí (chính khí) và khí

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat