bát quái âm dương

Bát quái âm dương lớn,hóa giải âm sát khí K1222

Giá bán: 1.326.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương đồng nhiều màu (Quảng Đông) + Kích thước (đường kính): 14.5cm + Khối lượng: 438gr + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc

Bát quái gỗ âm dương,,hóa giải âm sát khí,trấn nhà K122

Giá bán: 297.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ âm dương, chạm đồng nổi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 12.5cm + Khối lượng: 84g + Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa giải

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat