Hướng dãn cách làm bát hương

Ty Huu Doc Ngoc

Đây là cách làm bát hương của những cụ ngày xưa rất hiệu nghiệm để bạn nào cần thì tham khảo.

bantreorongnoi1 Hướng dãn cách làm bát hươngLàm bát hương cho mọi người như sau:

1. Để làm bát hương phải có tờ Duệ hiệu, Thần sa, Vàng tấm (vàng thật nhưng là vàng bụi) mỗi bát 1 gói Thất Bảo, 3 tờ tiền âm, 3 tờ tiền mới (màu đỏ)

2. Dùng bút đỏ viết vào tờ Duệ hiệu tên Thần linh hoặc thờ ai đó thì ghi vào ( bằng chữ Nho, nếu không biết Nho thì chữ Quốc ngữ cũng được) Cụ thể là:

+ Thờ Thần linh thì ghi: “Thần linh bản xứ Ngũ phương ngũ thổ chi thần vị”

+ Thờ Gia tiên thì ghi: “Thủy Tổ (.Họ… ) Tộc chi thần vị ”

+ Thờ Thần Tài thì ghi: ” Chúa Thần Tài, Chúa Thổ địa chi Thần vị”

+ Thờ người mới chết ( tức bát hương ở bàn thờ Tang) thì ghi: “Chính hồn Nguyễn Văn A sinh năm… Tử năm…Chi thần vị” gói lại cùng các thứ trên để đáy bát rồi đổ tro nếp lên trên, chọn giờ tốt, ngày tốt ( ngày có có trực Trừ ) thì đặt lên ban thờ thắp mỗi bát 5 nén hương và khấn gọi nhập bát hương . sau khi khấn gọi 3 lần xong, tay bắt ấn ( ngón cái đặt lên đầu ngón giữa) và đọc nhỏ 3 lần câu chú: :” OM MA NI PA ME HUM “

Cùng Danh Mục

Bình Luận Facebook

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat