Vật Phẩm May Mắn

Chuông gió 13 ống 4 chuông, tăng tài vận, trừ tà C1250

Giá bán: 653.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 13 ống 4 chuông, ống nhôm màu đồng + Kích thước (Dài ): 46cm + Khối lượng: 0.2kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng

Chuông gió 6 thanh nhôm,khu trừ tà khí,đón may mắn C1244

2

Giá bán: 918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống trắng bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 80cm. + Khối lượng : 197g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu

Chuông gió 8 chuông,thu hút may mắn tài lộc C1212

Giá bán: 572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 chuông kim loại + Kích thước: (Dài): 20cm. + Khối lượng: 500g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi

Thuyền buồm rồng vàng,tăng tài lộc,phước lành E334

Giá bán: 1.313.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x 14.5cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa:

Thùng vàng tài phú,vượng tài tăng lộc Y367

Giá bán: 2.640.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thùng vàng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 25cm x 34cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa:

Chuông gió 16 ống nhôm, thu hút cát khí,trừ tà C1251

Giá bán: 572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 thanh nhôm màu đồng + Kích thước (dài ): 18 cm . + Khối lượng: 100gr . + Ý nghĩa: Tăng cường năng lượng, tạo ra

Bắp cải đại phát tài,vượng tài lộc,thịnh vượng Y322

Giá bán: 4.960.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bắp cải bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 51cm x 24.5cm x 49cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: là chiếc túi

Bình trúc bình an,vượng tài lộc,bình an Y337

Giá bán: 3.630.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bình trúc bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 16cm x 50cm + Khối lượng: 3.7kg + Ý nghĩa:mang lại bình

Chuông gió phong thủy,xuy đuổi tà khí,tăng bình anC1230

Giá bán: 306.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 thanh kim loại (Quảng Đông) + Kích thước (Dài): 17cm. + Khối lượng: 80 gr. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực,

Chuông gió 5 ống,tăng tài vận ,bình an C1257

Giá bán: 776.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống, chuông tiền, ống nhôm màu đồng + Kích thước (Dài ): 55cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng

Bình liên niên hữu dư ,hóa giải hung khí,tăng thịnh vượng Y336

Giá bán: 2.640.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bình tài lộc bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 21cm x 45cm + Khối lượng: 3.2kg + Ý nghĩa: kích

Chuông gió 18 ống nhôm,trừ bỏ hung khí ,tịch tà C1236

Giá bán: 2.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 18 ống màu nâu đỏ bằng nhôm (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 70cm. + Khối lượng : 622g. + Ý nghĩa : Tạo sinh

Chuông gió di lặc đồng,mang lại bình an,trừ tà khí C1219

Giá bán: 2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (Quảng Đông). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 282g. + Ý

Bình tài lộc phú quý, trừ bỏ tà khí,tăng phú quý Y332

Giá bán: 3.630.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: bình tài lộc bột đá màu(Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 18cm x 45cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: bình an

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat