Tỳ Hưu Phong Thủy

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy THPT-03

ty-huu-phi-thuy-thpt-03-03

32.500.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy dáng đứng cánh vểnh (Myanmar, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 9cm x 16cm (Bao gồm đế) + Khối lượng:

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy THPT-05

ty-huu-phi-thuy-thpt-05-06

12.500.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy dáng nằm khắc vảy rồng (Myanmar, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 11cm x 10cm (Bao gồm đế) + Khối

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy THPT-01

ty-huu-phi-thuy-thpt-01-01

118.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy dáng đứng cánh vểnh (Myanmar, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 18cm (Bao gồm đế) + Khối lượng:

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy THPT-04

ty-huu-phi-thuy-thpt04-04

25.500.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 8cm x 13cm (bao gồm để) + Khối lượng: 1.9kg/ cặp + Ý

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH13-6

ty-huu-phi-thuy-th13-6

48.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 5cm x 10cm (chưa gồm đế gỗ). + Khối lượng :

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH13-9

ty-huu-phi-thuy-th13-6

58.800.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 24cm x 10cm x 18cm (gồm đế gỗ). + Khối lượng : 3.6kg/

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH13-4

ty-huu-phi-thuy-th13-4-01

58.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 22.5cm x 8.5cm x 15.5cm (gồm đế gỗ). + Khối lượng : 3.9kg/

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH13-5

ty-huu-phi-thuy-th13-5-03

39.600.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 6cm x 9cm (chưa bao đế). + Khối lượng : 2.1kg/

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH13-3

ty-huu-phi-thuy-th13-3

63.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 21cm x 5cm x 10cm + Khối lượng : 4.2kg/ cặp (chưa

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH13-7

ty-huu-ngoc-phi-thuy-th13-7

59.600.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 20cm x 6.5cm x 11cm + Khối lượng : 3.8kg/ cặp (chưa

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH13-13

ty-huu-phi-thuy-th13-13-01

36.800.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 5cm x 10cm (chưa gồm đế). + Khối lượng :

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH14-2

th14-2-ty-huu-phi-thuy-01

28.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 5cm x 9.5cm (chưa bao gồm đế) +

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy TH14-3

th14-3-ty-huu-phi-thuy

29.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 5cm x 9.5cm (chưa bao gồm đế) + Khối

Tỳ Hưu (Kỳ Hưu) đá ngọc Phỉ Thúy phong thủy THL-11-04

ty-huu-phi-thuy-dung-trung-thl04-01

110.000.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28.5cm x 6cm x 16.5cm(chưa gồm đế gỗ) + Khối lượng: 6kg/ cặp + Ý

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat