Thiềm Thừ Phong Thủy

Cóc kéo bắp cải bột đá màu Hồng Kông tránh thất thoát tài lộc Y073

coc-y073-02

2.475.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 15cm x 27cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa:

Thiềm thừ bột đá màu Hồng Kông chiêu tài của cải Y074

thiem-thu-bot-da-02

660.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 7cm x 16cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa:

Thiềm thừ cõng bắp cải bột đá màu Hồng Kông mang điềm lành đến Y076

coc-cong-bap-cai-y076-02

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 12cm x 16cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc

Cóc bột đá màu trên đế xoay Hồng Kông rước tài vận tới Y077

coc-xoay-tai-van-toi-y077-02

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 11.5cm x 12cm + Khối lượng: 0.5kg + Ý nghĩa: nhả tài lộc

Cóc vàng bột đá trên đế thủy tinh Hồng Kông thu hút may mắn Y078

thiem-thu-tren-de-thuy-tinh-y078-01

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cm x 10cm + Khối lượng: 650g +

Thiềm thừ bột đá màu cam Hồng Kông tài lộc bất ngờ Y079

coc-cam-y079-02

2.970.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 33cm x 33cm. + Khối lượng: 5.6kg + Ý nghĩa: linh vật số

Thiềm thừ bột đá mạ vàng Hồng Kông nhả tài lộc giữ tiền bạc Y080

thiem-thu-y080

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 10.5cm x 14cm + Khối lượng: 0.8kg +

Cóc ba chân bột đá màu lưu ly Hồng Kông biểu tượng sự yên lành Y081

coc-luu-ly-y081-02

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân) bột đá màu lưu ly trên đế thủy tinh ( Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8.5cm x

Thiềm thừ chiêu tài xanh bột đá màu Hồng Kông mang lại điềm lành Y082

coc-y082

578.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9cm x 10cm + Khối lượng: 680g + Ý nghĩa:

Thiềm thừ chiêu tài bột đá mạ vàng trên đế xoay Hồng Kông may mắn thịnh vượng Y083

coc-vang-y083-02

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 8cm x 10cm + Khối lượng: 0.7kg + Ý nghĩa: biểu

Thiềm thừ bên hoa mẫu đơn bột đá mạ vàng Hồng Kông giữ của cải tiền bạc Y085

coc-y085-01

1.485.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19.5cm x 21.5cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: nhả

Cóc chiêu tài kim thiềm bột đá màu Hồng Kông giữ nha tài lộc Y086

coc-chieu-tai-kim-thiem-y086-02

1.238.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 21cm x 18cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa:

Thiềm thừ xanh ngọc bột đá màu Hồng Kông công việc may mắn Y087

thiem-thu-y087-01

1.320.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 12cm x 22.5cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa:

Cóc tụ bảo kim thiềm bột đá mạ vàng Hồng Kông thu hút tài lộc Y088

coc-xoay-y088

1.815.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 22cm x 22cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: biểu

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat