Linh Vật Phong Thủy

Tượng Song hạc bột đá mạ đồng Hồng Kông gia đạo an lành F186

song-hac-ma-dong-f186

3.240.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Song hạc bằng bột đá mạ màu đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 16cm x 44.5cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa:

Tượng Heo bột đá mạ vàng Hồng Kông phú túc hữu dư F190

heo-phu-tuc-F190-01

1.260.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 15cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: đem lại sự giàu có, cầu

Tượng Song hạc ngậm như ý bột đá mạ vàng Hồng Kông trường thọ an lành B006

song-hac-ma-vang-b006

2.916.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng song hạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 16cm x 44.5cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa:

Tượng Ngựa kéo bắp cải bột đá màu Hồng Kông thành công nhanh chóng B070

song-ma-b070-02

3.726.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa kéo bắp cải bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 17cm x 41cm + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: công

Tượng Tam ngư bột đá màu Hồng Kông tụ tài thăng tiến B026

tam-ngu-tu-tai-b026-02

5.184.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam ngư tụ tài bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 22cm x 48cm + Khối lượng: 9.2kg + Ý nghĩa: biểu

Tượng Kỳ lân bột đá mạ vàng Hồng Kông chiêu tài như ý B072

ky-lan-nhu-y-b072

3.754.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Kỳ lân bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 18cm x 27cm + Khối lượng: 3.6kg/ cặp + Ý nghĩa:

Tượng Cá bột đá mạ vàng Hồng Kông phú quý hữu dư B022

ca-chep-b022

2.430.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 18.5cm x 33cm + Khối lượng: 3.4kg + Ý nghĩa: chiêu tài phát

Tượng Bát mã bột đá mạ đồng Hồng Kông may mắn tài lộc B033

bat-ma-b033-02

3.726.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa bột đá mạ màu đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 21cm x 36cm + Khối lượng: 6kg. + Ý nghĩa: công việc

Tượng Gậy như ý bên Kỳ Lân hợp kim mạ vàng Hồng Kông quyền lực địa vị B042

nhu-y-ky-lan-02

5.346.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý Kỳ Lân hợp kim mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 19cm x 25cm + Khối lượng: 3.8kg + Ý

Tượng Thỏ bột đá mạ vàng Hồng Kông tài vận hanh thông B080

tho-om-cai

2.754.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thỏ ôm bắp cải bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 17cm x 38cm + Khối lượng: 3kg + Ý

Tượng Thỏ bột đá mạ vàng Hồng Kông nhất vốn vạn lợi B082

tho-chom-cai-02

3.880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thỏ bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 51cm x 22.5cm x 35cm + Khối lượng: 7.2kg + Ý nghĩa: biểu tượng

Tượng Tam ngư tụ tài bột đá màu Hồng Kông học hành thăng tiến B078

tam-ngu-tu-tai-B078

3.726.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ba cá mắt lồi bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 30cm x 45cm + Khối lượng: 8.5kg + Ý nghĩa: biểu

Tượng Cá chép vượt vũ môn bột đá giả gỗ Hồng Kông sự nghiệp thăng tiến B023

ca-chep-gia-go-01

1.215.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá chép bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24.5cm x 12cm x 20cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng

Tượng Hổ vàng bột đá mạ vàng Hồng Kông sức mạnh quyền uy B075

ho-long-den-b75

1.620.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hổ bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 14cm x25cm + Khối lượng: 1.8kg + Ý nghĩa: biểu tượng của

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat