Âm Dương Tạp Luận

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 06-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Nhẫn Hổ Phù Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý MẠNG:

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25-1-1982 đến 12-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Hổ Phách Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Hắc Đế.

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Chim Anh Vũ Lapis Tướng tinh: Con ngựa Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương Tướng tinh: Con cua Con dòng :

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Kim Lapis Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế,

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 17-2-1962 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh Tướng tinh : Con Thỏ Con dòng: Huỳnh

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Khói Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế, phú

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Myanmar Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Bạch Đế, Phú quý

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế. Từ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 : Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Ruby Tướng tinh : Con Khỉ Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG :

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 17-2-1969 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Hồng Vân Tướng tinh: Con thỏ Con dòng: Huỳnh Đế,Quan lộc MẠNG:

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn:

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Cải Phát Tài Bạch Ngọc Tướng tinh: Con Đười Ươi, con dòng: Bạch Đế.

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nữ

Dự đoán Thái Ất tử vi 2016 tuổi Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-1-1940) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Xanh Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat